Mgr. Ivana Petříková
Statistický analytik

Statistická
Analýza dat

Statistické zpracování dat pro výzkum, do vědeckých článků, pro studenty do bakalářských, diplomových, dizertačních i habilitačních prací

Konzultace statistického problému

Nevíte si rady, jak postupovat při vyhodnocení Vašich dat? Kontaktujte mne přes formulář a já se Vám v nejbližším termínu ozvu zpět.

0 +
Zpracovaných analýz

S čím Vám dokáži pomoci

Mám zkušenosti se statistickým zpracováním analýz sociologických, ekonomických, lékařských a biologických dat.

V průběhu mé praxe jsem se setkala s rozmanitými typy dat z různých odvětví vědy a výzkumu. Nejčastějšími klienty jsou studenti především lékařských a ekonomických oborů. Spolupracuji s vysokoškolskými učiteli na vědeckých článcích.

Pomohu Vám v každé fázi výzkumu.

Příprava dotazníku a stanovení výzkumných otázek či hypotéz

Vytvořit vlastní dotazník tak, aby byl statisticky vyhodnotitelný není jednoduché. Dotazník, který není standardizovaný, je vždy vhodné konzultovat se statistikem. V souladu s cílem výzkumu Vám dokáži poradit s vytvořením výzkumných otázek a hypotéz.

Příprava dat pro statickou analýzu a jejich vyhodnocení

Statistické softwary vyžadují uspořádat získané informace do datové matice. Poradím Vám, jak takovou datovou matici vytvořit. Na základě stanovených výzkumných otázek a hypotéz lze pak správně připravená data vyhodnotit.

Statistické vyhodnocení
dat

Typ výzkumu

Existují hlavní dva typy výzkumu, kvalitativní a kvantitativní. Statisticky vyhodnotitelný je kvantitativní výzkum. Analytické vyhodnocení spočívá v hledání kauzálních souvislostí mezi pozorovanými veličinami pomocí testování hypotéz

Sběr dat

Získat data pro statistickou analýzu, kvantitativní výzkum, můžeme pomocí dotazníku, rozhovorů, pozorování či obsahovou analýzou dokumentů.

Datová matice

Data je nutné pro práci s nimi ve statistickém software často upravit do datové matice. Číselné proměnné ponecháváme v původním tvaru, ale slovní/kategoriální proměnné je nutné zakódovat do číselných kódů.

Vyhodnocení dat

Před ověřením statistických hypotéz nejdříve zjistíme, zda se v datech vyskytují nelogické hodnoty, extrémní hodnoty či duplicity. Data tzv. očistíme. K tomu nám mohou pomoci nástroje deskriptivní statistiky. Poté můžeme pomocí statistických testů data analyzovat.

Interpretace

Zjištěných závěry z testování hypotéz, tedy odpovědi na výzkumné otázky, je nutné interpretovat v uživatelském jazyce, tak aby byly pochopitelné pro každého čitatele.

Konzultace

Co mít připravené při zadávání analýzy

Ať už máte výzkum rozpracovaný nebo jej teprve připravujete, ráda Vám poradím s dalším postupem.
Při zadávání analýzy je dobré mít připravené následující:
  • Dotazník (pokud je to Váš zjišťovací nástroj)
  • Výzkumné otázky/hypotézy
  • Data
  • Název software pro zpracování
  • Požadovaný termín zpracování